Du er her

Magnetisk og umagnetisk separation

Bred vifte af detekterings- & separationssystemer
Simatek Bulk Systems er forhandler for Goudsmit Magnetic Systems BV og Mesutronic Gerätebau GmbH. Vores program indeholder en bred vifte af detekterings- og separationssystemer såsom rørmagneter, tromlemagneter, magnetfiltre, cleanflow magneter (magnetriste), kaskademagneter, overbåndsmagneter, NF-separatorer, metaldetektorer og metalseparatorer m.m., som alle separerer eller på anden vis håndterer både magnetisk og     

umagnetisk materiale. Systemerne kan for eksempel anvendes i forbindelse med den endelige kvalitetssikring af et slutprodukt eller et produktflow, til inspektion ved tilsætning af forskellige pulveriserede eller flydende stoffer, eller til at undgå beskadigelse af procesudstyr såsom sprøjteudstyr, ekstrudere, blandere, kværne, etc.
 

 

Goudsmit Easy cleaning Cleanflow magnet – with pneumatically operated bars (12.000 gauss)

Magnetisk filtrering
Goudsmit magnetseparatorer for opfangning af metalliske fremmedlegemer i produktstrømme.

Goudsmit Magnetic gripper animation - for robotic sheet handling

Magnetisk håndtering
Goudsmit magneter for håndtering af ferromagnetiske dele i metal-, bil- og robotindustrien.

 

Goudsmit Overband magnetic separator

Recycling & sortering
Frasortering af både ferromagnetiske og ikke-ferromagnetiske dele.

Metal separator QUICKTRON 07 RH HyQ Clean

Mesutronic metalseparatorer
Metalseparatorer for detektering og separering af metal i bl.a. bulkvarer i frit fald.
                                                             

 

Simatek Universalelevator

                                                                 

Nyheder

Mekanisk transport af skrøbelige produkter                                              

 
Simatek Bulk Systems A/S kan tilbyde den rette løsning, når det gælder skånsom og fleksibel transport af produkter. Vi er således specialiseret i mekanisk transport af skrøbelige produkter.

 

En mangeårig udviklingsproces af elevatorer har resulteret i en bred vifte af universalelevatorer, som er tilpasset i henhold til de omfattende krav fra industrien til transport af blandt andet skrøbelige produkter.         

      

 

  Magnetrist i nyt design 
       

Goudsmit kan tilbyde magnetriste i et nyt design med en effekt på 12.000 Gauss målt på magnetens produktberørte overflade.   
 

             

           

Magnet uden svejsninger
 

Goudsmit har udviklet en ny række cleanflow magneter. Som et resultat af det nye design undgås svejsninger i både standard magneterne og i de roterende magneter.