Du er her

Magnetisk separation

Filtrering af uønskede ferromagnetiske dele fra granulater, pulver og fibre

 

 

Magnetiske separatorer filtrerer uønskede ferromagnetiske (Fe) metalpartikler - såsom jern og stål - fra granulater, pulver og fibre. De kraftigste magnetiske systemer separerer selv svagt magnetiske partikler såsom forarbejdet rustfri stål.

 

Magnetiske separatorer kan anvendes bl.a.:

  • til at sikre den endelige kvalitet af et produkt eller produktflow
  • for inspektion ved tilsætning af forskellige pulveriserede eller flydende stoffer
  • for at forebygge skade på sprøjtestøberimaskiner, ekstrudere, blandere, kværne eller andet procesudstyr
  • for at mindske faren for støveksplosioner(ATEX)

Produktområder

Cleanflow magneter

Cleanflow magneter filtrerer uønskede ferromagnetiske (Fe) partikler såsom jern og stål fra pulver og granulater i frit-falds systemer. De anvendes f...

Rørmagneter

Goudsmit rørmagneter filtrerer uønskede ferromagnetiske (Fe) partikler såsom jern og stål fra granulater, fibre og grovere materialer i frit-falds...

Tromlemagneter

Tromlemagneter fjerner uønskede ferromagnetiske (Fe) partikler såsom jern og stål eller selv svagt magnetiske partikler såsom forarbejdet rustfri...

Kaskademagneter

Goudsmit kaskademagneter filtrerer ferromagnetiske (Fe) partikler såsom jern og stål fra granulater, fibre og grovere materialer i frit-falds...

External pole magneter

External pole magneter filtrerer uønskede ferromagnetiske (Fe) partikler såsom jern og stål fra 50 My til 50 mm fra pulver og granulat i frit-falds...

Magnetfiltre

Goudsmit magnetfiltre filtrerer uønskede ferromagnetiske (Fe) partikler som jern og stål eller selv svagt magnetiske partikler såsom forarbejdet...

Magnetriste

Magnetriste har til formål at filtrere uønskede ferromagnetiske (Fe) metalurenheder fra frit faldende bulkvarer med gode bulkegenskaber. De opfanger...

Plademagneter

Plademagneter er effektive, robuste magneter, der er velegnede til filtrering af uønskede ferromagnetiske (Fe) partikler fra produktstrømme i frit-...

Separation af både jernholdige og ikke-jernholdige dele

Ved at kombinere en magnetseparator og en metaldetektor kan man fjerne både jernholdige og ikke-jernholdige dele fra produktstrømme. En kombination...

Magnetiske teststave

Magnetiske teststave gør dig i stand til at undersøge, om dit produkt er kontamineret med ferromagnetiske (Fe) partikler. Teststavene tiltrækker Fe-...

Magnetiske feltmålere

Når det drejer sig om måling af magnetiske felter, kan Goudsmit tilbyde en række muligheder til forskellige anvendelsesområder og med forskellige...