Du er her

Non Ferro separatorer

Udstødning af ikke-jernholdige dele fra produktflow
Eddy current separatoren (hvirvelstrømsseparator) er en ikke-jernholdig separator, der er produceret og forbedret af Goudsmit igennem en lang årrække. Separatoren består af et transportbånd med en speciel endevalse, hvor en magnetisk rotor med hurtigt skiftende magnetisk polaritet frembringer et induktionsfelt. Dette frembringer magnetiske hvirvelstrømme i elektrisk ledende metalpartikler, der ikke indeholder jern (ikke-jernholdige metaller). Dette samspil af kræfter resulterer i udstødning af den ikke-jernholdige del fra produktflowet.
 

 

         

Eddy Current separator

 

Egnet for båndbredde 400 - 2500 mm
Fjerner Ikke-jernholdige materialer fra 2-250 mm og jernholdige partikler (sporadisk)
Rengøring Automatisk og kontinuerligt uden produktionsstop
Anvendelse Genvinding af ikke-jernholdige materialer
 
Anvendelsesområder Husholdningsaffald (shredded), forbrændingsslagger fra husholdningsaffald, elektronikskrot, genbrugsglas, tunge og lette shredder-rester (f.eks. auto shredder-rester), produkt eller affaldsmaterialer der kræver kvalitetsforbedring, separation af rustfri stål   
 
   

 

Maks. lagtykkelse 100 mm