Du er her

Plademagneter

Filtrering af uønskede ferromagnetiske partikler
Plademagneter er effektive, robuste magneter, der er velegnede til filtrering af uønskede ferromagnetiske (Fe) partikler fra produktstrømme i frit-fald eller fra produkter på et transportbånd med relativt lidt Fe-forurening. De har et dybt, kraftfuldt holdefelt, så de kan "fange" Fe-partikler fra produktflow og holde disse sikkert mod magneten. De kan installeres over et transportbånd eller i et faldrørssystem til f.eks. plast, træ, sten, keramik, kemikalier eller fødevarer.

 

Rensning af magneten udføres manuelt i form af aftørring (brug sikkerhedshandsker) eller semi-automatisk (plademagnet med ekstraktorplade) ved at svinge ekstraktorpladen væk fra magneten (Fe-partiklerne falder af ekstraktorpladen, så snart de flyttes tilstrækkeligt langt væk fra magneten).
 

Plademagneter kan leveres i forskellige standardstørrelser med enten ferrit eller Neodymium (Neoflux®) magneter. Andre versioner kan leveres efter forespørgsel.
 


 

 

                                                                      

 

Ferrit plademagneter

 

Fordele ved ferrit magneter:

 • Billigere end Neodymium plademagneter
 • Opfanger Fe-partikler fra 0,5 mm
 • Manuel rensning
 • God feltdybde (op til 400 mm) og egnet for temperaturer op til 250°C
 • Anvendelse: genbrugsindustrien og fødevareindustrien for beskyttelse af procesudstyr såsom formalingsmøller
 • 2800 Gauss magnetfeltstyrke ved magnetpolerne
 • Ikke egnet for opfangning af rustfri stålspåner

Se yderligere information på www.goudsmitmagnets.com

 

                                                                      

 

Neodymium (Neoflux) plademagneter

 

Fordele ved Neodymium magneter:

 • Ca. fire gange mere kraftfuld men mere temperaturfølsom end ferrit magneter
 • Kan derfor konstrueres i en let, kompakt udgave
 • Opfanger Fe-partikler fra 30 My
 • Manuel rensning
 • Standard version er egnet for temperaturer op til 80°C, specialversion for temperaturer op til 220°C
 • Design: helt lukket i rustfri stål og komplet vandtæt (IP67)
 • Op til 7.800 gauss magnetfeltstyrke ved magnetpolerne
 • Egnet for fødevareindustrien

Se yderligere information på www.goudsmitmagnets.com

 

 

                                                                      

Plademagneter

 


 

Permanente plademagneter kan nemt bygges ind i eksisterende anlæg og benyttes til filtrering af uønskede ferromagnetiske partikler fra forskellige råmaterialer (f.eks. fødevarer, plast, kemikalier, træ, sten, keramisk materiale).
 

Plademagneter har til formål at beskytte procesudstyr på en pålidelig og økonomisk måde, således at man undgår afbrydelser af produktionsprocessen. 
 

Af følgende fremgår det yderligere, hvordan de kan anvendes:

 

 

                                                                      

Som en overbåndsmagnet placeret over et produktflow

 


 

I denne situation er det vigtigt at tillade de magnetiske linjer at trænge så dybt ind i produktet som muligt. Dette forbedrer opfangningen af Fe-partikler.
 

For at maksimere feltdybden placerer Goudsmit en ekstra magnet mellem magnetpolerne. Dette skubber den magnetiske flux (magnetfeltet) dybere ind i produktet. Vi kalder dette flux kontrol. Denne teknik resulterer i omkring 20% højere opfangningskraft med en magnet af samme størrelse.

 

 

                                                                      

Som en plademagnet monteret under produktflowet

 


 

Frafiltrering af Fe-partikler er nemt, når produktet flyder over magneten. I en sådan situation er det ikke dybden af feltet men derimod styrken af magnetfiltet ved polerne, som er vigtig. Magneter, der er optimeret på denne måde, kan endda frafiltrere rustfri stålspåner.  

                    

En fals forhindrer opfangede Fe-partikler i at blive transporteret videre; når først de falder i, kan de ikke transporteres videre med det forbipasserede produkt.

 

 

                                                                      

Som en plademagnet i et faldrørssystem

 


 

Et produkt, der løber gennem et faldrør, kan nå meget høje hastigheder. Det er derfor vigtig at bruge en kraftig Neoflux® (Neodymium) magnet i sådanne situationer. 

                

 

Produktet er i kontakt med eller passerer tæt på magneten, og det kraftfulde magnetsystem fanger Fe-partiklerne og holder dem sikkert fast.